Formuláře

Vyžádání informace z informačního systému

Informace z informačního systému: vyřizuje Blažková Alena

Potřebné doklady: platný občanský průkaz žadatele

Další náležitosti: 

a) vyplnit "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" 

b) uhradit poplatek ve výši 50,- Kč

 

Lhůta k vyřízení: 30 dní