Oficiální stránky

Obec Vepřová

Znak

Znak obce Vepřová

Znak obce Vepřová

Popis: Ve zlatém štítě ze zeleného trojvrší se zkříženými stříbrnými vinařskými noži se zlatými rukojeťmi vyrůstá černý kanec se stříbrnými zuby, červenou zbrojí a jazykem.

 

Prapor

Prapor obce Vepřová

Prapor obce Vepřová

Popis: List tvoří pět vodorovných pruhů, zelený, žlutý, zelený, bílý a zelený, v poměru 1:4:1:1:1. Do žlutého pruhu vyrůstá černý kanec s bílými zuby a červenou zbrojí a jazykem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Vepřová

Vesnice, ležící 7 km sv. od Přibyslavi náležela již v 16. století k polenskému panství (p. p. zmínka 1502), jehož součástí zůstala až do zániku patrimoniálního zřízení v r. 1848. Jméno osady ukazuje na místo, kde se pěstovalo mnoho vepřů (srov.: A. Profous, Místní jména v Čechách IV, Praha 1957, s. 501), není však vyloučeno, že mohlo jít i o místo s velkým výskytem divočáků – tedy divokých vepřů. Tuto domněnku potvrzuje i obraz na nejstarší obecní pečeti Vepřové – divoký kanec, opis majuskulou WES.WE….KOWA. Součástí legendy je i motiv dvou vinařských nožů z erbu knížat z Ditrichštejna, dlouhodobých majitelů polenského panství (ANM Praha, Eichlerova sbírka, kart. 21 – panství Polná). Figura divočáků byla uplatněna i v předkládaných návrzích obecních symbolů, zatímco trojvrší v patě štítu charakterizuje polohu vesnice a okolní krajinu, užité tinktury i motiv vinařských nožů byly přejaty z erbu knížat z Ditrichštejna. Návrhy praporu jsou deriváty znaku obce.

Miroslav J. V. Pavlů – heraldik

Dne 19. 6. 2003 byl obci Vepřová slavnostně předán dekret o udělení znaku a praporu předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Lubomírem Zaorálkem.