Oficiální stránky

Obec Vepřová

Svým vlivem i autoritou daleko přesahoval lokální rámec obce, starosta Vepřové, v roce 1935-45 zvolený poslanec Národního shromáždění.
Více nformací o Janu Bruknarovi: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Brukner