Oficiální stránky

Obec Vepřová

Historie obce

Ves dostala jméno po místu, kde se chovalo mnoho vepřů. V roce 1502, kdy věnoval Hynek Boček z Kunštátu odůmrť Polné u Přibyslavi, patřila k přibyslavskému panství i Vepřová. Až do roku 1850 zůstala součástí panství Polná-Přibyslav. Poté patřila politicky nadále do Čech (od roku 1884 Chotěboř). Ve Vepřové pracoval mlýn s pilou a v okolí se těžilo ložisko železné rudy. V roce 1786 byla ve Vepřové postavena první dřevěná škola. Při velkém požáru v srpnu 1914 vyhořelo 8 stavení a zemřel 1 člověk.

Kaple ,,Nejsvětější trojice“ uprostřed návsi, stojí ve Vepřové od roku 1861. U vchodu byly v roce 1922 zasazeny dvě mramorové desky se seznamem padlých v I. světové válce. V roce 2001 byla provedena generální oprava kaple.

Obec Vepřová patří už od dávné minulosti z větší části k farnosti borovské a z menší části k farnosti losenické.