Oficiální stránky

Obec Vepřová

Při silnici k Račínu, nedaleko Liškova rybníka stojí krásná kaplička sv. Václava. Tu postavil ve svém lese rolník Štefa z Vepřové na památku 1.000 výročí mučednické smrti našeho patrona. Posvěcení se konalo v neděli 22. 9. 1929 ve 2 hodiny odpoledne. Po poledni vyšel od kapličky v obci průvod občanů a družiček. Za doprovodu hudby a kněží se ubíral ke kapličce sv. Václava, našeho patrona. Zde měl promluvu důstojný pán Tomáš Obršlík z Velké Losenice, kapličku poté posvětil borovský farář Jaroslav Bartoš. Dříve stál na tomto místě dřevěný sloup s obrazem Blahoslavené Panny Marie.