Oficiální stránky

Obec Vepřová

SK Vepřová

Počet členů:
124

Založení sportovní organizace:
roku 1994

Webové stránky:
SK Vepřová

Základní popis:

Dne 22. 12. 1994 byla na ministerstvu vnitra zaregistrována nová sportovní organizace pod názvem SK Vepřová. Následovala ustavující schůze, která se konala 3. 3. 1995, a na které byl zvolen výbor. Vznikla družstva fotbalu a stolního tenisu A.

Během roku 1995 se organizace začala rozrůstat o nové členy, družstvo stolních tenistů bylo přihlášeno do okresní soutěže a také oddíl malé kopané byl přihlášen do 3. ligy okresní soutěže.

Organizace v té době byla financována z příspěvků svých členů, a proto se začaly hledat další finanční zdroje. Podařilo se získat první sponzory – firmy Stavoplast, Bauer a Zemědělské družstvo. Dalším zdrojem příjmů byly taneční zábavy.

V roce 1996 se za pomoci obecního úřadu podařilo vybudovat 2 tenisové kurty, což umožnilo založit několik nohejbalových družstev. K 31. 12. 1996 měla naše organizace již 56 členů, členská základna se postupně rozrůstala až na současných 124 členů.

V roce 1999 přihlásila organizace družstvo kopané do fotbalové soutěže 4. třídy v okrese Havlíčkův Brod. Družstvo bylo sestavené z hráčů obcí Vepřová, Malá Losenice a Velká Losenice pod názvem SK Vepřová. Dále se hrála III. liga malé kopané a stolní tenis.