Oficiální stránky

Obec Vepřová

Vyhlášky a nařízení

Název Dokument
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA TERMÍNU
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA s oznámením o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová č. 1/2024 o nočním klidu
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - podzemní vedení veřejné komunikační sítě ve Vepřové
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 8/2023
Jednací řád zastupitelstva obce Vepřová
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Provozní řád areálu Klubovna
Noční klid - Vyhláška obce Vepřová č. 1/2023 o nočním klidu - platná do 24. 4. 2024
Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků s Městem Žďár nad Sázavou
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - platná do 31. 12. 2023
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného -platná do 31. 12. 2023