Oficiální stránky

Obec Vepřová

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Název Dokument
Jednací řád zastupitelstva obce Vepřová
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Provozní řád areálu Klubovna
Noční klid - Vyhláška obce Vepřová č. 1/2023 o nočním klidu
Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků s Městem Žďár nad Sázavou
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - platná do 31. 12. 2023
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného -platná do 31. 12. 2023
Obecně závazná vyhláška obce Vepřová č. 3/2019, o místním poplatku ze psů - platná do 31. 12. 2023
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 – Požární řád obce Vepřová
Jednací řád zastupitelstva obce Vepřová - platný do 31. 12. 2023