Oficiální stránky

Obec Vepřová

Dominantou obce je kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, která stojí uprostřed návsi od roku 1861. U vchodu byly v roce 1922 zasazeny dvě mramorové desky se seznamem padlých v 1. světové válce.

První kaplička na naší návsi byla postavena už v roce 1733. Zvonek, který byl do kapličky zavěšen, visel dříve na lípě stojící na zdejší návsi. Tento zvonek byl opět zavěšen do nové, rozšířené kapličky, která byla postavena roku 1861.

Ve staré kapličce visely tyto obrazy:

Hlavní obraz – Vyobrazení zarmoucené matky Boží, držící v náručí svého mrtvého syna, s poznámkou rok 1733, a šest stejně velkých, asi 24 coulů vysokých a 18 coulů širokých postranních obrazů – obraz sv. Jana Nepomuckého, sv. Víta, sv. Jakuba apoštola, sv. Havla, sv. Vojtěcha a sv. Štěpána prvomučedníka. Tyto obrazy byly malované na dřevě, celkem vkusné, autor byl neznámý. Hlavní obraz prý daroval tehdy největší sedlák v obci, pan Lacina číslo 3, ostatní darovali menší rolníci.

Z vkusného uspořádání bylo zřejmé, že se naši předkové dohodli na tvaru a velikosti obrazů, aby to lahodilo oku i duši. „Museli být sousedé svorní, radili se o to vesměs a nepochybně, že o to požádali svého duchovního pastýře…“, píše se v kronice.

„Docela jinak počínali si v té případnosti jich potomci, tj. nynější sousedé…“ Namalování hlavního obrazu „Korunování Panny Marie“ zařídil borovský pan farář Josef Khün, nechal jej malovat v Hradci Králové, stál 42 zl. rak. čísla.

Venku v průčelí byl obraz sv. Floriána, maloval jej Kasal z Německého Brodu a stál 7 zl. rak. čísla. Uprostřed kaple visící cínová lampa, stála též 7 zl. rak. čísla. Tyto tři věci byly opatřeny za peníze občanů.