Formuláře

Úhrada poplatku ze psa

Potřebné doklady: osobní doklady žadatele

Další náležitosti: doklady prokazující nárok na snížení poplatku nebo na osvobození od poplatku

Lhůta k vyřízení: na počkání

Odvolací orgán: KÚ Vysočina

Podrobný popis řešení: Platba se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 o místních poplatcích. Vztahuje se na psy starší 3 měsíců.

Poplatník: Fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

Sazba poplatku za rok: 100,- Kč za každého psa.

Osvobození: poplatek se neplatí ze psů, jejichž majitelé jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P.

Splatnost: do 31.4. každého roku