– Formuláře

Ověření podpisu

Bez žádosti.

Potřebné doklady: Průkaz totožnosti

Další náležitosti: 30,- Kč v hotovosti za 1 podpis

Lhůta k vyřízení: na počkání

Odvolací orgán: Krajský úřad …

Zpět nahoru