SK Vepřová

SK Vepřová

Počet členů:

65

Založení sprotovní organizace:

roku 1994

Webové stránky:

SK Vepřová

Základní popis:

     Dne 22.12.1994 byla na ministerstvu vnitra zaregistrována nová sportovní organizace pod názvem SK Vepřová . Následovala ustavující schůze,která se konala 3.3.1995 a na které byl zvolen výbor. Vznikla družstva fotbalu, stolního tenisu A.

     Během roku 1995 se organizace začala rozrůstat o nové členy, družstvo stolních tenistů bylo přihlášeno do okresní soutěže a také oddíl malé kopané byl přihlášen do 3.ligy okresní soutěže.

     Organizace v té době byla financována z příspěvků svých členů a proto se začaly hledat další finanční zdroje. Podařilo se získat první sponzory - firmy Stavoplast, Bauer a Zemědělské družstvo. Dalším zdrojem příjmů byly taneční zábavy.

     V roce 1996 se za pomoci obecního úřadu podařilo vybudovat 2 tenisové kurty,což umožnilo založit několik nohejbalových družstev. K 31.12.1996 měla naše organizace již 56 členů, členská základna se postupně rozrůstala až na současných 124 členů.

     V roce 1999 přihlásila organizace družstvo kopané do fotbalové soutěže 4.třídy v okrese Havlíčkův Brod. Družstvo bylo sestavené z hráčů obcí Vepřová, Malá Losenice a Velká Losenice pod názvem SK Vepřová. Dále se hrála III.liga malé kopané a stolní tenis.