– Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR – II. kolo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republikyII. kolo

Starosta   obce Vepřová podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky)

                                                   oznamuje:

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb JE VOLEBNÍ MÍSTNOST V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ADRESE VEPŘOVÁ 46

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem České republiky nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. HLASOVACÍ LÍSTKY PRO II. KOLO VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY OBDRŽÍ VOLIČ VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo  volební místnost do přenosné hlasovací schránky.

Ve Vepřová,   dne 17. 1. 2023                                                                      

                                                        Miroslav Nejedlý, starosta obce

Zpět nahoru