– Ověřování shody opisu nebo kopií s listinou

ověřená kopie

Bez žádosti.

Potřebné doklady: originál listiny a její kopie, která se ověřuje

Další náležitosti: 30,-Kč za jednu stranu ověření

Lhůta k vyřízení: na počkání

Odvolací orgán: Krajský úřad Vysočina

Podrobný popis řešení: K ověření kopie může být provedeno dle originálu listiny, nebo již ověřené kopie listiny. Ověřit nelze: kopii občanského, vojenského a jiného průkazu, pasu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby. Zákon č. 41/1993 Sb. stanoví další případy, kdy nelze vidimaci provést.

Ověřit je možno ve středu od 8 do 10 hod., od 18 do 20 hod, dále dle domluvy.

Tel.: 566 666 527   

Vyřizuje: Alena Blažková

Zpět nahoru