Formuláře

Ověřování podpisu

Potřebné doklady: Průkaz totožnosti

Další náležitosti: 30,-Kč v hotovosti za 1 podpis

Lhůta k vyřízení: na počkání

Odvolací orgán: KÚ Vysočina

Podrobný popis řešení: K ověření podpisu musí být ten, jehož podpis se ověřuje, osobně přítomen a musí předložit k prokázání své totožnosti platný úřední průkaz, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo (není-li uvedeno, nebo nelze je zjistit, datum narození). Ověřit nelze podpis pod prázdnou listinou. Listinu, pod kterou se občan podepisuje, si sám přinese, pracovník provádějící ověření podpisu není odpovědný za obsah textu a nemůže občanovi radit, jak by měl text znít. 

Ověřit je možno ve středu od 8 do 10 hod., od 18 do 20 hod, dále dle domluvy  tel: 566 666 527    Vyřizuje: Alena Blažková