– Mlýnský potok a Uhlířky

Na východním okraji katastrálního území obce se nachází Přírodní památka Mlýnský potok a Uhlířky.

Památka je tvořena přirozeně meandrujícím Mlýnským potokem s olšinami a nivními loukami.

Z chráněných druhů rostlin tu můžete najít třeba vachtu trojlistou nebo orchidej prstnatec májový.

Ve vodě potoka se prohání vranka obecná a pstruh obecný potoční.

https://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=917

Zpět nahoru