– DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 – HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM

Finanční úřad

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 – HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM

Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že od 26.04.2022 do  26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí 

hromadný předpisný seznam čj. 753119/22/2900-11420-709759, 

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně 

daň z nemovitých věcí na rok 2022.

Úřední hodiny FÚ:
pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin


Zpět nahoru