– Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitostí

Finanční úřad

Ve dnech 26. 4. – 26. 5. 2021 je zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí , a to ve dnech pondělí a středa, od 8:00 do 17:00 po předchozí telefonické domluvě. (případné změny úředních hodin jsou zveřejněny na stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz)

Hromadným předpisným seznamem se stanovuje daň z nemovitých věcí poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2021 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, respektive oproti částce dříve vypočtené v daňovém přiznání.

Zpět nahoru