– Vyžádání informace z informačního systému

informační systém

Potřebné doklady: platný občanský průkaz žadatele

Další náležitosti: 

a) vyplnit „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ 

b) uhradit poplatek ve výši 50,- Kč

Lhůta k vyřízení: 30 dní

Vyřizuje: Blažková Alena

Zpět nahoru