Aktuality

Výběr poplatků za rok 2018

events

Datum: 17. 4. 2018

Ve středu 25. dubna 2018

v 8.00 – 10.00 h  a 17.00 –19.00 h

se bude v budově OÚ Vepřová vybírat:                                                                   

 

->   poplatek za odpady 2018

ve výši 350 Kč na osobu, která má v obci hlášený trvalý pobyt,  nebo vlastní nemovitost sloužící  k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

 

->  poplatek za psy 2018 ve výši 100 Kč  za každého psa                                                                                                 

Poplatky jsou stanoveny dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2015.

 

->   vodné za I. čtvrtletí 2018                                                                                                                                                    

Cena za 1 m3 pitné vody je 16 Kč. 

*****Místní poplatky (za odpady, za psy) i vodné lze uhradit  v hotovosti  v úředních hodinách: středa 8-10 h a 18 - 20  h,  nebo lze zaslat na bankovní účet obce , číslo účtu 16020751/0100, variabilní symbol: číslo popisné   do 30.4. 2018. ******

  • Kategorie: Aktuality
  • Publikováno: 26. 9. 2018
Další aktuality
events
Pozvánka na 27. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vepřová

Datum: 5. 9. 2018

  • Kategorie: Aktuality
  • Publikováno: 5. 9. 2018
events
Výběr poplatku za odběr pitné vody

Ve středu 18.7.2018 v 8 -10 h a 17- 19 hodin bude v budově obecního úřadu vybíráno vodné za II. čtvrtletí 2018. Cena za m3 pitné vody je 16 Kč.

  • Kategorie: Aktuality
  • Publikováno: 26. 9. 2018