– Úhrada poplatku z ubytovací kapacity

ubytování

Potřebné doklady: osobní doklady žadatele

Další náležitosti: doklady prokazující nárok na snížení poplatku nebo na osvobození od poplatku

Lhůta k vyřízení: na počkání

Odvolací orgán: Krajský úřad Vysočina

Podrobný popis řešení: Platba se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2003 o místních poplatcích.

Předmět poplatku: využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatník: Fyzická nebo právnická osoba, která zařízení pro rekreační pobyt poskytla.

Sazba poplatku: 2 Kč za den za každé využité lůžko

Osvobození: ubytovací kapacita v zařízeních sloužící pro přechodné ubytování studentů nebo žáků; ubytovací kapacita v zařízeních sloužící pro ubytování pracovníků fyzických nebo právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření; ubytovací kapacita v zařízeních sloužící sociálním a charitativním účelům.

Splatnost: do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Vyřizuje: Alena Blažková

Zpět nahoru