– TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

tk

Ve Vepřové bylo vybráno  31 140Kč. Což je opět rekordní výtěžek. Všem dárcům upřímně děkujeme! Velký dík patří také koledníkům a jejich doprovodům, kteří se svého úkolu zhostili na výbornou.

Zpět nahoru