Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Veškeré informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" na stránce www.veprova.cz/kontaktni-informace a stránce www.veprova.cz/organizacni-struktura uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) obci Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice (dále jen „obec“)

Obec je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů poskytnuté přes Kontaktní formuláře z webových stránek www.veprova.cz a to:

1) v rozsahu Jméno, Příjmení, Telefon, E-mailová adresa

2) jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat.

3) Odvolání souhlasu musí být vůči obci Vepřová učiněno písemně.