– Prohlášení o přístupnosti

Obec Vepřová se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky
v souladu s v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti
internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky www.veprova.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC, ODT a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer, ODT Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 17. 9. 2020. Prohlášení bylo revidováno dne 17. 9. 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

obec Vepřová
Vepřová 36
592 11 Velká Losenice

telefon: +420 566 666 527

e-mail: obec.veprova@tiscali.cz

Kontakt na technického provozovatele

INTEVIA TECHNOLOGIES s.r.o.
Zhoř 88
Zhoř u Jihlavy
588 26 okres Jihlava

Telefon: (+420) 567 225 650

E-mail: info@intevia.cz 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Zpět nahoru