– Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1 Název

obec Vepřová

2 Důvod a způsob založení

3 Organizační struktura

4 Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice, Česká republika

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice, Česká republika

4.3 Úřední hodiny

St: 8.00 – 10.00 a 18.00 – 20.00

4.4 Telefonní čísla

Starosta mob: 724 187 509

Obecní úřad: 566 666 527

4.5 Čísla faxu

Fax není.

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.veprova.cz

4.7 Adresa e-podatelny

obec.veprova@tiscali.cz

4.8 Další elektronické adresy

Nejsou.

5. Případné platby lze poukázat

16020751/0100

6. IČO

00374440

7. DIČ

CZ 00374440

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Informování občanů o odpadovém hospodářství

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Doplňující informace k povinně zveřejňovaným informacím

Zpět nahoru