– Poplatky

Poplatky v obci jsou určené obecně závaznými vyhláškami a rozhodnutím zastupitelstva.

Vodné

Dle 11. usnesení zastupitelstva obce Vepřová ze dne 20. 11. 2019 je pro obyvatele obce výše vodného 20 Kč/m3, pro podnikatele 24 Kč/m3. Vodné je vybíráno čtvrtletně vždy po vyzvání obcí Vepřová.

Poplatek za komunální odpad

Dle obecně závazné vyhlášky obce Vepřová č. 2/2019 se poplatek vybírá za každého občana přihlášeného v obci, a to ve výši 400 Kč/rok. Dále se poplatek vybírá od fyzické osoby, která má v obci objekt, kde není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu a to ve výši 400 Kč/byt/rok. Poplatek je splatný do 30. 5. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za psa

Dle obecně závazné vyhlášky obce Vepřová č. 3/2019 se poplatek vybírá za každého psa a to ve výši 100 Kč/rok. Poplatek se vybírá za psa staršího 3 měsíců a je splatný do 30. 5. příslušného kalendářního roku.

Poplatky ze vstupného

Poplatky stanovuje obecně závazná vyhláška obce Vepřová č. 4/2019.

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

  1. kulturní akci……..10%
  2. sportovní akci……..5%
  3. prodejní akci……..10%
  4. reklamní akci……..10%

Poplatek je splatný do 15 dní ode dne skončení akce

Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatky stanovuje obecně závazná vyhláška obce Vepřová č. 1/2010.

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 2,0 Kč.

Poplatek je splatný do posledního dne čtvrtletí kalendářního roku.

Zpět nahoru