Formuláře

Podání stížnosti

Podání stížností: vyřizuje Miroslav Nejedlý

Potřebné doklady: nejsou požadovány

Další náležitosti:

Lhůta k vyřízení: 30 dní

Formuláře ke stažení: žádné formuláře nejsou potřeba

Odvolací orgán: není stanoven

Podrobný popis řešení: Předkladatel může podat stížnost písemně, telefonicky nebo ústně v rámci osobního jednání.

Při podání stížnosti je nutné uvést následující náležitosti: 

 

a.) jméno, příjmení a bydliště předkladatele - stěžovatele 

b.) označení, že se jedná o stížnost 

c.) věcný popis skutečností, které jsou předmětem stížnosti 

d.) pokud to stav umožňuje, předložit kopie písemností dokládající uváděné skutečnosti.