Aktuality

Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

events

OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Vepřová podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí

(katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště

Žďár nad Sázavou (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-4/2018-714-6 oznamuje, že v budově Obecního

úřadu Vepřová, v zasedací místnosti v přízemí, v období od 15.6.2020 do 26.6.2020, vždy v pracovních

dnech, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na

digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Vepřová

(zastavěná část obce - intravilán) obce Vepřová.

V pondělí 15.6.2020 a ve středu 24.6.2020 od 13.00 do 17.00 hodin bude veřejnému nahlédnutí

přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech od 8.00 do 10.00 hodin bude

požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále

jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti

zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho

vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu

na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu

jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického

a katastrálního na adrese: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx

Soubory ke stažení

  • Kategorie: Aktuality
  • Publikováno: 13. 8. 2020
Další aktuality
events
Charita pořádá sbírku školních potřeb pro děti v nouzi

Datum konání: 5. 8. 2020

Oblastní charita Žďár nad Sázavou přichází po roce s novým nápadem na prázdninovou sbírku, která vyšla z akutn...

  • Kategorie: Aktuality
  • Publikováno: 5. 8. 2020
events
Rozhodnutí Krajské hygienické stanice o určení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel arsen 14 μg/l pro dodávanou pitnou vodu z vodovodu Vepřová

Datum konání: 2. 6. 2020

Dle rozhodnutí KHS Kraje Vysočina ze dne 2. června 2020 se zakazuje používat dodávanou pitnou vodu z vodovodu Vepřová  pro přípravu kojenecké...

  • Kategorie: Aktuality
  • Publikováno: 3. 6. 2020