– Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Vepřová

obecní prapor

Volby   do   zastupitelstva  obce Vepřová

se   uskuteční   v   pátek   dne   23. září 2022  od   14.00   hodin   do 22.00 hodin

a v sobotu   dne   24. září 2022 od   8.00   hodin do   14.00   hodin.

Místem   konání   voleb ve   volebním   okrsku  je   volební   místnost   Vepřová č.p. 46  (budova základní školy)

Zpět nahoru