– Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 2023

volba prezidenta ČR

Starosta obce Vepřová podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

  1. Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v základní škole Vepřová, Vepřová 46, pro všechny voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v obci Vepřová.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
  4. Voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky.
  5. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
  6. Ze závažných, zejm. zdravotních, důvodů, může volič požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o hlasovaní mimo volební místnost do přenosné volební schránky v územním obvodu volebního okrsku, pro nějž byla okrskové volební komise zřízena.
Zpět nahoru