– Kácení dřevin rostoucích mimo les

kácení dřevin

Fyzické osoby na vlastním pozemku žádají o kácení stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm nebo celková plocha souvislého keřového porostu je větší než 40 m2. Právnické osoby žádají o kácení všech dřevin. 

Žádost o kácení stromu podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Správní poplatek: nevybírá se

Lhůta k vyřízení: 30 dní

Odvolací orgán: Krajský úřad Vysočina

Zpět nahoru