Formuláře

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin mimo les: vyřizuje Miroslav Nejedlý

Potřebné doklady: Doklad o vlastnictví pozemku, jednoduchý situační nákres umístění stromů navrhovaných ke kácení

Další náležitosti: Písemné odůvodnění žádosti

Lhůta k vyřízení: 30 dní

Odvolací orgán: Krajský úřad Vysočina

Podrobný popis řešení:Fyzické osoby na vlastním pozemku žádají o kácení stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm nebo celková plocha souvislého keřového porostu je větší než 40 m2. 

Právnické osoby žádají o kácení všech dřevin. 

Žádost o kácení stromu podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Správní poplatek se nevybírá.