Historie

Historie obce Vepřová

logo

Ves dostala jméno po místu, kde se chovalo mnoho vepřů. V roce 1502, kdy věnoval Hynek Boček z Kunštátu odůmrť Polné u Přibyslavi, patřila k přibyslavskému panství i Vepřová. Až do roku 1850 zůstala součástí panství Polná-Přibyslav. Poté patřila politicky nadále do Čech ( od roku 1884 Chotěboř). Ve Vepřové pracoval mlýn s pilou a v okolí se těžilo ložisko železné rudy. V roce 1786 byla ve Vepřové postavena první dřevěná škola. Při velkém požáru v srpnu 1914 vyhořelo 8 stavení a zemřel 1 člověk.

 

Významní rodáci

Svým vlivem i autoritou lokální rámec obce daleko přesahoval Jan Brukner (1891-1949) starosta Vepřové, v roce 1935-45 zvolený poslanec Národního shromáždění.

obrázek obce

Karel Starý (1838-1898) profesor a autor učebnic, např. "Obrazy z přírody", "Život zvířat".

Školu ve Vepřové navštěvovala spisovatelka Františka Kolářová - Vlčková (1883-1956).

Michal Němec z Vepřové zvítězil v r. 1997 v juniorské kategorii na Národním mistrovství v silovém trojboji v Jihlavě.

Kaple ,,Nejsvětější trojice" uprostřed návsi, stojí ve Vepřové od roku 1861. U vchodu byly v roce 1922 zasazeny dvě mramorové desky se seznamem padlých v I. světové válce. V roce 2001 byla provedena generální oprava kaple.

Obec Vepřová patří už od dávné minulosti z větší části k farnosti borovské a z menší části k farnosti losenické.

Kaplička sv. Václava

Při silnici k Račínu, nedaleko Liškova rybníka stojí krásná kaplička sv. Václava. Tu postavil ve svém lese rolník Štefa z Vepřové na památku 1.000 výročí mučednické smrti našeho patrona. Posvěcení se konalo v neděli 22. 9. 1929 ve 2 hodiny odpoledne. Po poledni vyšel od kapličky v obci průvod občanů a družiček. Za doprovodu hudby a kněží se ubíral ke kapličce sv. Václava, našeho patrona. Zde měl promluvu důstojný pán Tomáš Obršlík z Velké Losenice, kapličku poté posvětil borovský farář Jaroslav Bartoš. Dříve stál na tomto místě dřevěný sloup s obrazem Blahoslavené Panny Marie.

Kaplička v obci

První kaplička na naší návsi byla postavena v roce 1733. Zvonek, který byl do kapličky zavěšen, visel dříve na lípě stojící na zdejší návsi. Tento zvonek byl opět zavěšen do nové, rozšířené kapličky, která byla postavena roku 1861.

Ve staré kapličce visely tyto obrazy :

Hlavní obraz – Vyobrazení zarmoucené matky Boží, držící v náručí svého mrtvého syna, s poznámkou rok 1733, a šest stejně velkých, asi 24 coulů vysokých a 18 coulů širokých postranních obrazů – obraz sv. Jana Nepomuckého, sv. Víta, sv. Jakuba apoštola, sv. Havla, sv. Vojtěcha a sv. Štěpána prvomučedníka.Tyto obrazy byly malované na dřevě, celkem vkusné, autor byl neznámý. Hlavní obraz prý daroval tehdy největší sedlák v obci, pan Lacina číslo 3, ostatní darovali menší rolníci.

Z vkusného uspořádání bylo zřejmé, že se naši předkové dohodli na tvaru a velikosti obrazů, aby to lahodilo oku i duši. „ Museli být sousedé svorní, radili se o to vesměs a nepochybně, že o to požádali svého duchovního pastýře…“, píše se v kronice.

„Docela jinak počínali si v té případnosti jich potomci, tj. nynější sousedé…“ Namalování hlavního obrazu „Korunování Panny Marie“ zařídil borovský pan farář Josef Khün, nechal jej malovat v Hradci Králové, stál 42 zl. rak. čísla.

Venku v průčelí byl obraz sv. Floriána, maloval jej Kasal z Německého Brodu a stál 7 zl. rak. čísla. Uprostřed kaple visící cínová lampa, stála též 7 zl. rak. čísla. Tyto tři věci byly opatřeny za peníze občanů.