Formuláře

Formulář pro rozesílání info SMS

Tento formulář je určený pro zájemce o informování dění v obci formou SMS na mobilní telefon. Služba není zpoplatněná. Formulář je dostupný na obecním úřadě u paní Blažkové, kde ho můžete rovnou vyplnit a odevzdat k zaevidování.