Dokument o dějinách obce

Dokument o dějinách obce

Dokument o obci Vepřová STŘÍPEK Z TÉMĚŘ ZAPOMENUTÉ HISTORIE: DĚJINY OBCE VEPŘOVÁ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY, který je čistě osvětového a nekomerčního charakteru a vyšel u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války.

Upoutávky k dokumentu o dějínách obce Vepřová

Dokument o dějinách obce Vepřová za 2. sv. války

Rozhovor v Českém rozhlase Region o událostech 15.března 1945 v obci Vepřová k poslechnutí zde.

Projev pana starosty v obecním rozhlase k 70. výročí událostí, které potkali naši obec 15. března 1945 si můžete přečíst zde.

O osudech obce Vepřová za druhé světové války si můžete přečíst zde. O dalších osudech obce Vepřová, tentokrát z úplného konce války si můžete přečíst zde.