– Blog

stížnost

Formuláře ke stažení a vytisknutí.

Žádost – stížnostformát doc

Žádost – stížnostformát odt

Žádost – stížnostformát pdf

kácení dřevin

Fyzické osoby na vlastním pozemku žádají o kácení stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm nebo celková plocha souvislého keřového porostu je větší než 40 m2. Právnické osoby žádají o kácení všech dřevin. 

Žádost o kácení stromu podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku. Povolení není …

informační systém

Potřebné doklady: platný občanský průkaz žadatele

Další náležitosti: 

a)
vyplnit „Žádost o poskytnutí údajů z informačního
systému“ 

b)
uhradit poplatek ve výši 50,- Kč

Lhůta k vyřízení: 30 dní

Vyřizuje: Blažková Alena

Zpět nahoru