– admin

mobilní telefon

Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost o dění ve Vepřové jsme zahájili provoz SMS Info, který umožňuje zasílání důležitých informací na …

pes

Bez žádosti.

Potřebné doklady: osobní doklady žadatele

Další náležitosti: doklady prokazující nárok na snížení poplatku nebo na osvobození od poplatku

Lhůta k …

Zpět nahoru